Рохбари Гурухи дастгирии Занон «Чилдухтаро

Якуми феврали соли 2016 директори ТЧ «Начоти кудакон» Косимова Курбонгул,мутахассисони ин ташкилот Мирзоева Бахтичамол ва Фуркат Рахматуллоев Ба чамоати баландкухи зебоманзари «Чилдухтарон» ташриф оварда бо мо занони ин диер як вохурии хеле пурмазмуне гузарониданд,дар боробари моро бо Конунхое, ки хукуки занонро мухофизат мекунанд,шинос кардан ,боз дар бораи лоихае,ки хеле шавку хаваси моро ба вучуд овард. Накл карданд. Ин лохиа номи хеле бамантик дорад «Ман хукук дорам…» Лоиха дикати хамаи занонро  ба худ чалб кард. Баъди рафтани онхо мо –намояндагони 12 дехаи чамоати «Чилдухтарон», ки  дар куллаю дарахои гуногуни ин кухистон чойгир шудаанду  ва аз якдигар дар дурихо зиндаги мекунему мушкилоти хеле зиеду гуфтанихо  дорем ,лекин аз ахборотхои харруза дуртару махрумем, ба хулосае омадем,ки бо ёрии мутахассисон як гуруххе ташкил кунем. Бисёр хохишманди он будем,ки ин гурух сохиби малакаи  ёридихи ба занони худ бошад. Вобаста ба ин раванди ташкилшавии Гуруххи «Манзара»сар шуд !5 занхои фаъолу бомуруввату хирадманди Чилдухтарон хохиши дар  гурух муттахид шуданро карданд. Бо дастгирии Бунеди боварии СММ-занхо ин лоиха дастгирии худро ёфтааст.Хар сари мох мутахассисон аз чумла равоншинос Мирзоева апаи Бахтичамол,хукушинос Фуркат Рахматуллоев Коргари ичтимои Азизова Оламби ба назди мо омада бо занон омузишу вохурихо мегузарониданд.Мавзуи асосии ин маъракахо  ба камшавии чудошавии оилахо,никоххои барвакти ва хешутабори,зуровари , хушунату табъиз ва зуровари дар оилахо   равона карда шуда буд,ки ягон иштирокчиро бетараф намемонд.  Мо пеш аз сар кардани кор бо ёрии  мутахассисон ба тренингхо дар мавзуи «Гуруххи худёрирасон чист?», «Конун ва гендер»,  «Ёри ба чабрдидахо» шомил шудем.Кадам ба кадам сохиби тачриба мешудем. « намояндаро барои омузиш ба Кулоб ба маркази занон равон Кардем,ки боз омузишхоро давом дода кор дар компьютер,ва кор бо ахолиро ёд гиранд. Инак ,имруз мо бисёр шод хастем аз он ки ба чамоати мо чунин мададхо муяссар шудааст.Аъзоёни гуруххи «манзара» бо занону духтарони дехахои гирду атроф вохурию сухбатхо гузаронида  нисбати риояи Конун №Дар бораи пешгирии зуровари дар оила»,Конунхои миллии ЧТ «Дар бораи Масъулияти падару модар дар тарбияи фарзандон»,пешгири карданизуровари дар оила,пошхурии оилахо,никоххои барвакти ва хешутаборию окибатхои онхо ссухбатхо мегузаронем.Имрузхо хурсандии мо хадду канор  надорад,чунки солиёни дароз мо дар канор будем,бо ташаббусиси ТЧ «Начоти кудакон» ва ёрии молиявии Бунеди боварии СММ-занон ва Хукумати ЧТ ба мо бехтарин муъчизот :Компьютер,принтер ва ксеракс хадя карданд. Ин ба мо имконият медихад,ахборотномахор минбаъд жудамон тахия карда чоп намоем ва ба занон бирасонем.Мактубу хуччатхои лозимаро нусхабардори кунем. Умед дорем,ки  интернет хам гузаронида шуда шароити хуби хабархоро гирифтан меебем.