Мушкилотхоро худи занон муаян мекунанд
          

Мушкилотхоро худи занон муаян мекунандПур кардани анкетањо аз тарафи занон ва духтарони ноњияи Шўрообод бо дастгирии маркази захиравиии занон, аз тарафи ташкилоти «Наљоти кудакон» гузаронида шуд.Анкетањоро директори ташкилот, Ќосимова Ќурбонгул ва равоншиноси ин марказ Мирзоева Бахтиљамол, ба занон таќсим карда, аз рўи љавобњои анкетањо вазъи кунуни занони мавзеъи ин ноњияи баландкўхро муайян хоњанд кард.Бояд гуфт, ки ин њама наќшачорабинї аз рўи лоињаи « Ман њуќуќ дорам» ва аз рўи барномаи « Интихоби ман њаёти бехушунат» то соли 2016 амал хоњад намуд.